Đề nghị tuyển hơn 27.000 biên chế giáo viên, kiểm soát thẩm định SGK

07/10/2022 12:7
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đề nghị các địa phương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non, phổ thông năm học 2022 - 2023.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội liên quan hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ trưởng cho hay đã phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phươngrà soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu giáo viên.

Đồng thời đề xuất Chính phủ bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông theo lộ trình từ nay đến năm 2026.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Đề nghị tuyển hơn 27.000 biên chế giáo viên, kiểm soát thẩm định SGK

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Ng. Mạnh).

Số biên chế này được ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng khó khăn.

Ngoài ra, đơn vị này cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế; chỉ đạo sắp xếp các điểm trường một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương...

Xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp thành lập các trường công lập, xã hội hóa giáo dục để giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách...

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết, sẽ xây dựng thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 06/2015 theo hướng không quy định "tối đa" định mức giáo viên/lớp, nhóm trẻ để các địa phương có cơ sở tuyển dụng, hợp đồng giáo viên bảo đảm thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non.

Được biết hiện nay, Bộ GD&ĐT quy định định mức giáo viên theo lớp, áp dụng chung trong toàn quốc. Cụ thể, ở cấp tiểu học, trường dạy một buổi trong ngày được tối đa 1,2 giáo viên/lớp; trường dạy hai buổi, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường dành cho người khuyết tật được bố trí tối đa 1,5 giáo viên/lớp.

Ở cấp THCS, THPT, định mức giáo viên/lớp là 1,9 - 2,2 và 2,25 - 3,1 tùy theo loại hình trường học.

Về việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng biên soạn, thẩm định sách giáo khoa, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay, đã ban hành chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục.

Trong đó chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể đối với giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục, các nhà xuất bản có sách giáo khoa đã được phê duyệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng tỉ lệ sách được sử dụng lại nhiều lần.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục "không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập".

Theo Nguồn dantri.com.vn

Đề nghị tuyển hơn 27.000 biên chế giáo viên, kiểm soát thẩm định SGK - Giáo Dục