phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

12/04/2024 02:12

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Sao chép liên kết

25/03/2024  - 22:45

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Thông tin được đề cập trong dự thảo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2025.

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Giảng viêncó trình độ tập trung chủ yếu ở các trường đại học tại các vùng kinh tế xã hội phát triển.

Nhìn chung nếu so sánh 2 miền Nam – Bắc. Miền Bắc có số giảng viên có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cao hơn miền Nam rất nhiều.

Nếu tính theo 6 vùng gồm: Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thì số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của Đồng bằng sông Hồng nhiều hơn so tổng của 5 vùng còn lại cộng lại.

Cụ thể, đối với trình độ giảng viên là giáo sư, vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm tới 62,13%. Trong khi đó Đông Nam Bộ chỉ 25,58%, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 7,14%, Đồng bằng sông Cửu Long 3,82%, Trung du và miền núi phía Bắc là 1%.

phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Đồ hoạ: Lê Huyền

Đối với trình độ phó giáo sư, vùng Đồng bằng sông Hồng cũng nhiều nhất với 58,92%, tiếp đến là Đông Nam Bộ với 22,32%, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung là 10,26%, Đồng bằng sông Cửu Long 5,22%, Trung du và miền núi phía Bắc 2,43%, Tây Nguyên là 0,85%.

phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Đồ hoạ: Lê Huyền

Đối với trình độ tiến sĩ, vùng Đồng bằng sông Hồng cũng nhiều nhất với 51,01%, tiếp đến là Đông Nam Bộ với 24,66%, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung là 11,67%, Đồng bằng sông Cửu Long là 5,22%, Trung du và miền núi phía Bắc là 4,52%, Tây Nguyên là 1,04 %.

phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Đồ hoạ: Lê Huyền

Đối với trình độ thạc sĩ, vùng Đồng bằng sông Hồng cũng nhiều nhất với 39,68%, tiếp đến là vùng Đông Nam Bộ với 30,7%, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung là 13,35%, Đồng bằng sông Cửu Long 9,55%, Trung du miền núi phía Bắc là 5,24%, Tây Nguyên là 1,43%.

phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Đồ hoạ: Lê Huyền

Bộ GD-ĐT nhìn nhận đội ngũ giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ tăng đáng kể. Nếu như cách đây 15 năm (2009) cả nước có 61.190 giảng viên đại học - cao đẳng, trong đó, trình độ tiến sĩ có 6.217 người, giáo sư và phó giáo sư là 2.226 người.

Đến năm 2020, tổng số giảng viên (không tính giảng viên tại các trường cao đẳng trừ cao đẳng sư phạm) là 73.132 người, trong đó, trình độ tiến sĩ có 21.977 người, giáo sư và phó giáo sư là 4.865. Như vậy tổng số giảng viên tăng 1,9 lần, trong khi đó số người có trình độ tiến sĩ tăng 3,53 lần, số giáo sư và phó giáo sư tăng 2,12 lần.

tin liên quan

Bình luận

Theo Nguồn infonet.vietnamnet.vn

phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại - Giáo Dục