Dương Mỹ Linh cười tỏa nắng, đẹp 'lịm tim' giữa khung cảnh mùa thu

11/11/2019 10:11
Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 Dương Mỹ Linh khoe sắc đẹp 'lịm tim' với nụ cười tỏa nắng giữa mùa thu, bên cây phong lá đỏ.

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 Dương Mỹ Linh khoe sắc đẹp 'lịm tim' với nụ cười tỏa nắng giữa mùa thu, bên cây phong lá đỏ.

Dương Mỹ Linh cười tỏa nắng, đẹp 'lịm tim' giữa khung cảnh mùa thu

Theo

Dương Mỹ Linh cười tỏa nắng, đẹp 'lịm tim' giữa khung cảnh mùa thu - Giải Trí