Sau cải cách tiền lương, lương mới công chức, viên chức có thể vượt 18 triệu đồng/tháng?

06/12/2023 05:6

Sau cải cách tiền lương, lương mới công chức, viên chức có thể vượt 18 triệu đồng/tháng?

6:00 | 20/11/2023

Hệ số lương của từng đối tượng công chức, viên chức được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Theo đó, sau cải cách tiền lương, lương của công chức tăng lên đáng kể.

Mới đây, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Trong kỳ họp cũng đã đề cập về mức lương mới dự kiến của công chức viên chức sẽ tăng nhiều hơn so với hiện tại, cụ thể như sau:

Chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Sau cải cách tiền lương, lương mới công chức, viên chức có thể vượt 18 triệu đồng/tháng?

 Sau cải cách tiền lương, lương của công chức, viên chức thay đổi. Ảnh minh họa: TL

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Sau cải cách tiền lương, 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập; phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Theo L.Vũ (th)

Theo Nguồn thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

Sau cải cách tiền lương, lương mới công chức, viên chức có thể vượt 18 triệu đồng/tháng? - Tin Mới