"st-hen-ho-lan-ngoc" (Có 1 kết quả)

S.T (365) thừa nhận mối quan hệ với Lan Ngọc trên mức tình bạn

Cựu thành viên nhóm 365 cho biết anh và Lan Ngọc thời gian này gặp nhau nhiều, có cùng chí hướng và rất hợp nhau.