"ra-dong-thit" (Có 1 kết quả)

Tuyệt đối không nên rã đông thực phẩm bằng lò vi sóng

Rã đông thực phẩm bằng cách cho vào lò vi sóng giup ta tiện lợi về mặt thời gian tuy nhiên rã đông bằng phương pháp này có tác hại vô cùng.