"huong-tram-chi-trich-chi-pu" (Có 1 kết quả)

Hương Tràm xóa status gây tranh cãi và cho biết không nhắm vào Chi Pu

Ca sĩ Hương Tràm cho biết dòng trạng thái của cô không phải đá xéo Chi Pu mà chỉ nói chung về tình trạng showbiz.