"con-giap-co-so-dai-gia" (Có 1 kết quả)

3 con giáp là đại gia ngầm, tiền lúc nào cũng đầy túi

Họ có thể không nói với bạn họ giàu nhưng họ thực sự là những "đại gia ngầm" vì tiền lúc nào cũng chất đầy nhà đó.